مطابق با این تفاهم نامه ها ، مقالات در پایگاه خبری مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ثبت و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.