جلسه مشترک با جناب آقای محمد اصابتی مدیر کل محترم بازرسی کار و دبیر محترم شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گروهی از مدیران بازرسی کار و آقای رضا عبدی دبیر چهارمین همایش و نمایشگاه استاندارد و ایمنی لیفتینگ "جرثقیل ها ، بالابرها ، لیفتراک ها و صنایع وابسته "

جلسه مشترک با جناب آقای محمد إصابتی مدیر کل محترم بازرسی کار و دبیر محترم شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گروهی از مدیران بازرسی کار و آقای رضا عبدی دبیر چهارمین همایش و نمایشگاه استاندارد و ایمنی لیفتینگ "جرثقیل ها ، بالابرها ، لیفتراک ها و صنایع وابسته "

مدیرکل محترم بازرسی کار در طی این جلسه ضمن اعلام و تشریح جایگاه قوانین و مقررات و به خصوص ایین نامه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص جلوگیری از حوادث و به خصوص حوادث مربوط به جرثقیل ها و بالابرها متذکر شدند و این نکته که الزامات دارای بار قضایی و یا همان قضایی محور می باشد از نکات مهم به شمار می رود. با توجه به جایگاه وزارت کار در بررسی حوادث ، مقرر شد گروهی از مدیران و کارشناسان مربوط به حوادث ، در قالب مقاله و گزارشی تحلیلی ، از علت حوادث جرثقیل ها و لیفتراک ها و راه حل های ایمن سازی و جلوگیری از انها در طی سالهای گذشته، تحلیل و ریشه یابی گردد.
همایش سالانه لیفتینگ از تمامی متخصصان دعوت به عمل می آورد تا توانایی های و تخصص خود را در حوزه جرثقیل ها ، بالابر ها و لیفتراک ها از طریق کانال های ارتباطی با دبیرخانه دائمی همایش در تماس باشند. 02188930943 09128898594