حمایت انجمن مهندسان مکانیک ایران

انجمن مهندسان مکانیک ایران از همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها در راستای توسعه بازرسی فنی جرثقیل ها و تجهیزات کمک بالابری و صدور گواهی سلامت یا سرتیفیکیت ایمنی و استاندارد در سطح کشور که توسط شرکت بازرسی فنی هیرسا phq همکار رسمی سازمان ملی استاندارد برگزار می گردد حمایت نمود .

انجمن مهندسان مکانیک ایران از برگزاری همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها و صنایع وابسته ( جرثقیل های سقفی دروازهای - برجی تاورکرین -جرثقیل متحرک ماشینی ) مطابق نامه به شماره 3880 اعلام حمایت نموده اند و به لیست حامیان برگزاری همایش ملی بازرسی فنی جرثقیل ها تاورکرین و صنایع پیوسته اند که گامی در جهت توسعه خدمات بازرسی فنی و صدور گواهینامه های بازرسی فنی یا همان گواهی سلامت فنی و ایمنی برای جرثقیل ها می باشد .