حمایت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قم از همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها در راستای توسعه بازرسی فنی جرثقیل ها و تجهیزات کمک بالابری و صدور گواهی سلامت یاسرتیفیکیت ایمنی و استاندارد در سطح کشور که توسط شرکت بازرسی فنی هیرسا phq همکار رسمی سازمان ملی استاندارد برگزار می گردد حمایت نمود .

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم از برگزاری همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها و صنایع وابسته ( جرثقیل های سقفی دروازهای - برجی تاورکرین -جرثقیل متحرک ماشینی ) مطابق نامه به شماره 27493اعلام حمایت نموده اند و به لیست حامیان برگزاری همایش ملی بازرسی فنی جرثقیل ها تاورکرین و صنایع پیوسته اند که گامی در جهت توسعه خدمات بازرسی فنی و صدور گواهینامه های بازرسی فنی یا همان گواهی سلامت فنی و ایمنی برای جرثقیل ها می باشد .