انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران از برگزاری همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها و صنایع وابسته ( جرثقیل های سقفی دروازهای - برجی تاورکرین -جرثقیل متحرک ماشینی ) مطابق نامه ای به شماره 1623-94 اعلام حمایت نموده اند و به لیست حامیان برگزاری همایش ملی بازرسی فنی جرثقیل ها تاورکرین و صنایع پیوسته اند که گامی در جهت توسعه خدمات بازرسی فنی و صدور گواهینامه های بازرسی فنی یا همان گواهی سلامت فنی و ایمنی برای جرثقیل ها می باشد .