بومی سازی استانداردهای بین المللی استفاده از جرثقیل ها :

چهارمین همایش و نمایشگاه ملی جرثقیل ، لیفتینگ ، لیفتراک و صنایع وابسته که 4و3 شهریورماه امسال در پژوهشکده صنعت نفت برگزار می شود.


قدیری در جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین همایش جرثقیل و لیفتینگ با بیان اینکه مدیریت واحد و یکپارچه ای برای استاندارد جرثقیل و صنایع وابسته در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: سازمان های بسیاری در بحث تدوین استاندارد برای این صنعت دخیل هستند و اگرچه استاندارد بین المللی در زمینه ایمنی این دستگاه ها وجود دارد اما هنوز بومی سازی نشده اند و ضروری است با تغییراتی اندک به منظور استفاده در کشور بومی سازی شوند.

وی ادامه داد : نظارت بر عملکرد جرثقیل های ایستاده در کشور بسیار پایین است.در شهر تهران 950 جرثقیل ایستاده وجود دارد که 670دستگاه آن فعال است، خاطرنشان کرد:90 درصد افرادی که با این دستگاه ها کار می کنند فاقد صلاحیت لازم برای استفاده از این ابزارها هستند و نظارت درستی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.