اصول ایمنی در جرثقیل های کشور رعایت نمی شود.

سازمان استاندارد نقش خود را پر رنگ تر کند.


معاون پیشگیری و حفاظت از حریق گفت :
در حال حاضر با وجود امادگی و تلاش سازمان اتش نشانی متاسفانه با حوادث بزرگی رو به رو هستیم.
و توقع مردم این است که این حوادث به سرعت برطرف شود.
وی در خصوص اوضاع جرثقیل ها در تهران افزود :در حال حاضر جرثقیل های مورد استفاده در تهران فرسوده و مستعمل هستند که از سایر کشور ها به ایران وارد شده اند.
و در بازرسی از حدود جرثقیل در سطح شهر تهران متوجه شدیم که اصول ایمنی در ان ها رعایت نمی شود.
و شاهدیم افرادی که در این حوزه کار می کنند الزامات ایمنی را زیر پا می گذارند.
و شرکت های بیمه هم به عاملی برای ضد ایمنی تبدیل شده اند.

وی در خصوص وضعیت اموزش در کشور عنوان کرد:
در زمینه اموزش های بالابر ها و جرثقیل ها متاسفانه اموزش کافی وجود ندارد.و به دنبال کاهش هزینه ها هستند.
این در صورتی است که اپراتورهای تاورکرین باید اموزش کافی انجام کار ایمن و برخورد با حوادث را داشته باشند.