لطفا هرچه سریعتر برای ثبت نام خود به وبسایت www.phqevents.com مراجعه فرمایید.


تلفن دبیر اجرایی 02188930943


همراه دبیر اجرایی 09128898594