سخنرانان  همایش ملی جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراک و صنایع وابسته معرفی شدند.

به گزارش بازرسی فنی جرثقیل ، روابط عمومی دبیرخانه همایش ملی جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراک و صنایع وابسته، سخنرانان  این همایش را معرفی کرد.

دبیرخانه همایش همایش ملی جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراک و صنایع وابسته اعلام‌کرد: در این همایش کارگاه هایی با عناوین و موضوعات ایمنی جرثقیل ها و لیفتینگ برگزار خواهد شد.