خلاصه مقاله

به منظور انتقال تجهیزات از مکانی به مکان دیگر به ویژه در مواقعی که نیاز است تجهیزات از زمین جدا گردد مانند انتقال تجهیزات حفاری، ازاسلینگ استفاده می گردد. بازرسی اسلینگ شامل سه مرحله بازرسی چشمی به وسیله بررسی ظاهری آنبازرسی تست ذرات مغناطیس به کمک روش های غیر مخرب و بازرسی تست بار توسط آزمون کششی می باشد که به دلیل اهمیتی کاری اسلینگها، توجه به نکات ایمنی ضروری می باشد. خرید اسلینگ ها باید مطابق استاندارد های مربوطه و بازرسی آن به صورت مرتب و دور ه ای صورت بپذیرد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای رزرو غرفه و همچنین شرکت در همایش می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با دبیرخانه همایش و نمایشگاه جرثقیل، لیفتراک، لیفتینگ و صنایع وابسته در ارتباط باشید :


021moshaver

02166742837

یا

شماره موبایل

09128898594

متصل بِه تمام شبکه های موبایل

یا

وبسایت

Www.PHQevents.com

مراجعه و

ثبت نام کنید