نهادهای دولتی 95

لیست نهاد های دولتی حاضر در همایش ملی و نمایشگاه استاندارد و ایمنی جرثقیل ها به شرح ذیل می باشد:

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان وزارت صنعت ،معدن تجارت استان تهران

سازمان وزارت صنعت ،معدن تجارت استان قم

سازمان وزارت صنعت ،معدن تجارت استان گیلان

سازمان وزارت صنعت ،معدن تجارت استان کرمان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادرو دریانوردی

وزارت نفت

اداره کل بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و پدافند غیرعامل

سازمان نظام کاردانی ساختمان