لیست انجمن های انجمن های صنفی وزارت کار و انجمن های علمی وزارت علوم حاضر در همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها و صنایع وابسته به شرح ذیل می باشد.
 1. انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
 2. انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
 3. انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
 4. انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی و راهسازی
 5. انجمن مهندسی گاز ایران
 6. انجمن مهندسی عمران ایران
 7. انجمن کیفیت ایران
 8. انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
 9. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
 10. انجمن مهندسی صنایع ایران
 11. کمیسیون انجمن های علمی
 12. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران