• نشریات حاضر در همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها

لیست نشریات حاضر در همایش استاندارد و ایمنی جرثقیل ها به شرح ذیل می باشد .

 1. مجتمع رسانه ای سما
 2. شرکت مهندسی رمز نگار
 3. مقاوم سازی وبهسازی صنعت
 4. چشم انداز نفت
 5. نفت ما
 6. عصر کیمیا گری
 7. عمران اینفو
 8. پیشگامان ساختمان
 9. شهر و ساختمان
 10. پیام ساختمان
 11. پیام ایمنی
 12. سمینار ایران
 13. نشریه بین المللی خطوط لوله و خاور میانه
 14. لیفتیران