• نهاد های دولتی حاضر در همایش ملی و نمایشگاه استاندارد و ایمنی جرثقیل ها

لیست نهاد های دولتی حاضر در همایش ملی و نمایشگاه استاندارد و ایمنی جرثقیل ها به شرح ذیل می باشد .
وزارت صنعت ، معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد

وزارت دادگستری وزارت نیرو
شورای اسلامی شهر تهران شورای اسلامی شهر مشهد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح - سازمان صنایع دفاع حدید
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
شرکت مپنا توسعه 2