بخش خلاقیت همایش

Lifting & cranes
Tehran 2016

Expo
Conference
Innovation


بخش خلاقیت و نواوری در صنعت جرثقیل و حمل بار

تهران ١٣٩٥فعالان و محققان دانشگاهی و تجربی که أیده های اجرا شده و یا طرح های قابل اجرا در زمینه صنعت جرثقیل و صنایع بالابری و أدوات مربوط به ان دارند ، می توانند هرگونه خلاقیت خود را در خصوص صنعت جرثقیل با موضوعات زیر برای دبیرخانه دائمی همایش های سالانه ارسال نمایند تا مورد داوری أولیه و در نهایت رأی گیری مصرف کنندگان و مستمعین همایش که همگی أز صنعت های مرتبط می باشند در طَی دو روز همایش قرار بدهند. لازم به ذکر است مستندات إرسالی شما در دبیرخانه همایش محفوظ می باشد و ان بخشی که شما تمایل داشته باشید تا قبل از دو روز همایش و یا در طَی دو روز در اختیار شرکت کنندگان جهت مطالعه قرار خواهد گرفت .
هر طرح خلاقانه حداکثر ١٠ دقیقه زمان آرائه توسط پیشنهاد دهنده خواهد داشت.
به طرحی که بیشترین رأی متخصصین در طی دو روز همایش را به خود اختصاص دهد، جایزه سال همایش اهدا می گردد.


طرح های خود را برای ما ایمیل بفرمایید و یا از طریق پنل خود در سایت همایش و در قالب ارسال مقالات ارسال فرمایید تا نتایج داوری أولیه جهت پرزنت را به شما اعلام نمایند.
ایمیل

Info@phqevents.comتلفن دبیرخانه

02188939943


تلفن موبایل شبکه های اجتماعی

09128898594


Www.PHQevents.com